Отговор

При покупка на имот се дължат такси в зависимост от цената на имота - нотариални такси в размер на около 1,5-2,5%, около 2,5% местни такси за общината и 0,1% такса за вписване на нотариалният акт.