Отговор

След като сте избрали конкретен имот и сте договорили цената, ние изготвяме писмен документ за резервация на имота, който е гаранция за сериозността на намерението ви покупка на имота. Този документ се съхранява при нас, докато междувременно извършваме проверки на имота за ипотеки или възбрани, както и за всеки друг вид тежести, които биха могли да бъдат пречка за изповядването на сделката.