Отговор

Документите, необходими за покупко-продажба на имот се подготвят от продавача или от нас, като негови представители. Обикновено те са данъчна оценка на имота, скица от службата по Геодезия и Кадарстър и удостоверение за тежести от Агенцията по вписванията. Всички тези документи се издават от службите в съответните общини, в които се намира имота.