Имате два варианта да закупите ипотекирано жилище. Единият от тях е, в случай че разполагате с необходимата за покупката сума, да погасите кредита и да го закупите, давайки на продавача останалата част от уговорената сума. В случай, че не разполагате със средства, можете да се запознаете внимателно с условията на сключения вече договор за ипотека и да поемете изплащането му вместо продавача, подписвайки нов договор с банката-кредитор.

Можете да сключите сделка за покупко-продажба на имот, без да присъствате на нея, ако сте упълномощили ваш представител да подпише нотариалният акт от ваше име.

За да уговорите оглед на жилище е достатъчно просто да се свържете с нас. Ние ще организираме посещение на имота в удобно за вас време, дори и то да е в почивен ден.

След покупката на имот, в двумесечен срок, новият собственик е длъжен да регистрира жилището в Общината. Освен в Общинската служба, той трябва да посети съответните клонове на ВиК и ЕОН, за да прехвърли партидите си за вода и ток.

След подписването на договора за продажба (нотариалният акт) в присъствието на нотариус, документът трябва да се впише в Агенцията по вписванията. Срокът за това вписване, определен от Районен Съд, е до 2 седмици. След вписването, документът се получава от собствениците на имота.

При покупка на имот се дължат такси в зависимост от цената на имота - нотариални такси в размер на около 1,5-2,5%, около 2,5% местни такси за общината и 0,1% такса за вписване на нотариалният акт.

Документите, необходими за покупко-продажба на имот се подготвят от продавача или от нас, като негови представители. Обикновено те са данъчна оценка на имота, скица от службата по Геодезия и Кадарстър и удостоверение за тежести от Агенцията по вписванията. Всички тези документи се издават от службите в съответните общини, в които се намира имота.

След като сте избрали конкретен имот и сте договорили цената, ние изготвяме писмен документ за резервация на имота, който е гаранция за сериозността на намерението ви покупка на имота. Този документ се съхранява при нас, докато междувременно извършваме проверки на имота за ипотеки или възбрани, както и за всеки друг вид тежести, които биха могли да бъдат пречка за изповядването на сделката.

banner golf properties